15.06.23 Latvija-Zviedrija
17.06.23 Zviedrija-Latvija

29.06.23 Latvija-Zviedrija
1.07.23 Zviedrija-Latvija

13.07.23 Latvija-Zviedrija
15.07.23 Zviedrija-Latvija

27.07.23 Latvija-Zviedrija
29.07.23 Zviedrija-Latvija

 

Pieteikt pakalpojumu

Sūtītāja pienākumi Sutījumā neievietot narkotiskas vielas, alkoholu, tabaku un izstrādājumus, zelta un sudraba izstrādājumus, naudu. Brīdināt pārvadātāju par plīstošām lietām sūtījumā. Sniegt patiesu informāciju par sūtījumā esošām lietām un vērību. Sūtītāja atbildība Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par sūtījuma saturu, arī izmeklēšanas un kriminālprocesa, administratīvā procesa gadījumā. Pārvadātāja atbildība Piegādāt sūtījumu no sūtītāja adreses līdz saņēmēja adresei tā sākotnējā izskatā un sastāvā. Pārvadātāja atbildība Sūtījuma sabojāšanās, pazušanas gadījumā segt radušos zaudējumus sūtījuma pilnā vai daļējā apjomā, atkarībā no bojājuma lieluma, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ. MAKSA PAR PAKLPOJUMU

Pasažieru maksa:
 
Nīderlande, Vācija, Beļģija, Austrija no 150 EUR
Somija no 120 EUR
Anglija no 200 EUR
Dānija no 150EUR
Auto pārvešanas izmaksas sākot no 600 EUR. Precīzāks info Auto Transportēšana uz/no Eiropas – VaramAizvest Dzīvnieku pārvadājumi no 150 EUR
Standarta sūtījumiem – Soma(s), čemodāns(i), maisiņš(i) tiek uzskatīti par standarta sūtījumu. 
Nestandarta sūtījumi – mēbeles, iedzīve, trīs un vairāk somas, kastes, utt.

Sūtījumu izmaksa

Zviedrija, Somija Līdz 20 kg – 45 EUR
Līdz 80 KG – 1.8 EUR/KG
Līdz 100 KG – 1.5 EUR/KG
Līdz 140 KG – 1.35 EUR/KG
Līdz 200 KG – 1.25 EUR/KG
Velosipēds Saliktā veidā no 60-70 EUR Izjauktā veidā no 50 EUR
Televizors 1colla – 1.5 EUR (Obligāti ar iepakojumu)
Iepakošana 1EUR – 1metrs
Nestandarta sūtījumiem – samaksa iepriekš vienojoties ar SIA Lubauto pārstāvi – +37129547447, Varamaizvest@gmail.com, internetā www.varamaizvest.lv

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed