20.01 Latvija-Somija
22.01 Somija-Latvija

3.02 Latvija-Somija
5.02 Somija-Latvija

17.02 Latvija-Somija
19.02 Somija-Latvija

3.03 Latvija-Somija
5.03 Somija-Latvija

Sūtītāja pienākumi

Sutījumā neievietot narkotiskas vielas, alkoholu, tabaku un izstrādājumus, zelta un sudraba izstrādājumus, naudu. Brīdināt pārvadātāju par plīstošām lietām sūtījumā. Sniegt patiesu informāciju par sūtījumā esošām lietām un vērību.

Sūtītāja atbildība
Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par sūtījuma saturu, arī izmeklēšanas un kriminālprocesa, administratīvā procesa gadījumā.

Pārvadātāja atbildība
Piegādāt sūtījumu no sūtītāja adreses līdz saņēmēja adresei tā sākotnējā izskatā un sastāvā.

Pārvadātāja atbildība
Sūtījuma sabojāšanās, pazušanas gadījumā segt radušos zaudējumus sūtījuma pilnā vai daļējā apjomā, atkarībā no bojājuma lieluma, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

MAKSA PAR PAKLPOJUMU

Pasažieru maksa:
Nīderlande, Vācija, Beļģija, Austrija no 110EUR
Anglija, Dānija no 140EUR

Auto pārvešanas izmaksas sākot no 500 EUR

Dzīvnieku pārvadājumi no 100 EUR

Standarta sūtījumiem – Soma(s), čemodāns(i), maisiņš(i) tiek uzskatīti par standarta sūtījumu. 

Nestandarta sūtījumi – mēbeles, iedzīve, trīs un vairāk somas, kastes, utt.

Sūtījumu izmaksa

Zviedrija, Somija

Līdz 20 kg – 35 EUR

Līdz 80 KG – 1.8 EUR/KG

Līdz 100 KG – 1.5 EUR/KG

Līdz 140 KG – 1.35 EUR/KG

Līdz 200 KG – 1.25 EUR/KG

Velosipēds

Saliktā veidā no 55-60 EUR

Izjauktā veidā no 40-45 EUR

Televizors

1colla – 1.25 EUR (Obligāti ar iepakojumu)

Iepakošana

1EUR – 1metrs

Nestandarta sūtījumiem – samaksa iepriekš vienojoties ar SIA Lubauto pārstāvi – +37129547447, Varamaizvest@gmail.com, internetā www.varamaizvest.lv

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed