27.06.24 Latvija-Dānija
29.06.24 Dānija-Latvija

11.07.24 Latvija-Dānija
13.07.24 Dānija-Latvija

25.07.24 Latvija-Dānija
27.07.24 Dānija-Latvija

8.08.24 Latvija-Dānija
10.08.24 Dānija-Latvija

Sūtītāja pienākumi

Sutījumā neievietot narkotiskas vielas, alkoholu, tabaku un izstrādājumus, zelta un sudraba izstrādājumus, naudu. Brīdināt pārvadātāju par plīstošām lietām sūtījumā. Sniegt patiesu informāciju par sūtījumā esošām lietām un vērību.

Sūtītāja atbildība
Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par sūtījuma saturu, arī izmeklēšanas un kriminālprocesa, administratīvā procesa gadījumā.

Pārvadātāja atbildība
Piegādāt sūtījumu no sūtītāja adreses līdz saņēmēja adresei tā sākotnējā izskatā un sastāvā.

Pārvadātāja atbildība
Sūtījuma sabojāšanās, pazušanas gadījumā segt radušos zaudējumus sūtījuma pilnā vai daļējā apjomā, atkarībā no bojājuma lieluma, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

MAKSA PAR PAKLPOJUMU

Pasažieru maksa:
Nīderlande, Vācija, Beļģija, Austrija no 150 EUR
Anglija – 200 EUR
Dānija no 150 EUR

Auto pārvešanas izmaksas sākot no 550 EUR. Precīzāks info Auto Transportēšana uz/no Eiropas – VaramAizvest

Dzīvnieku pārvadājumi no 120 EUR

Standarta sūtījumiem – Soma(s), čemodāns(i), maisiņš(i) tiek uzskatīti par standarta sūtījumu.

Nestandarta sūtījumi – mēbeles, iedzīve, trīs un vairāk somas, kastes, utt.

Sūtījumu izmaksa

Dānija

Līdz 20 kg – 45 EUR

Līdz 100 KG – 1.8 EUR/KG

Līdz 140 KG – 1.5 EUR/KG

Līdz 200 KG – 1.35 EUR/KG

Velosipēds

Saliktā veidā no 60-70 EUR

Izjauktā veidā no 50 EUR

Televizors

1colla – 1.5 EUR (Obligāti ar iepakojumu)

Iepakošana

1EUR – 1 metri

Nestandarta sūtījumiem – samaksa iepriekš vienojoties ar SIA Lubauto pārstāvi – +37129547447, Varamaizvest@gmail.com, internetā www.varamaizvest.lv

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed