Vadītāja apliecība
Automašīnas vadītājam jābūt derīgai autovadītāja apliecībai. Lai vadītu mikroautobusu.

Nepieciešamie dokumenti
Privātpersonām: lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams iesniegt pases un autovadītāja apliecības kopijas, kā arī uzrādīt to oriģinālus.

Drošības nauda
Paredzemā drošības nauda EUR 200 – 400  apmērā nomas sākumā tiek iekasēta no Nomnieka. Paredzētā drošības nauda tiek pieņemta skaidrā naudā. Ja nav pārkāpti nomas nosacījumi, drošības nauda nomas beigās tiek atgriezta atpakaļ.

Norēķini
norēķinus par pakalpojumiem ir iespējams veikt skaidrā naudā atstājot ķīlā drošības naudu.

Degviela
nododot automašīnu, degvielas tvertnei jābūt uzpildītai tādā apmērā kādā tā bija saņemot. Ja automašīna tiek nodota ar mazāku degvielas daudzumu, tiek aprēķināta papildus maksa par trūkstošo degvielu 1,50 EUR par vienu litru.

Smēķēšana
automašīnas salonā ir kategoriski aizliegta.

Tīrīšana
automašīna tiek piegādāta tīra – nomazgāta no ārpuses un iztīrīta no iekšpuses. Atgriežot automašīnu tai arī ir jābūt nomazgātai no ārpuses un iztīrītai no iekšpuses. Papildus maksa tiks pieprasīta, ja ir nepieciešama atkārtota tīrīšana, virsbūves mazgāšana 15,- EUR salona tīrīšana 20,- EUR, salona ķīmiskā tīrīšana 100,- EUR.

Minimālais nomas periods
viena diennakts (24 stundas).

Maksimāli pieļaujamā kavēšanās
60 min.

Papildu aprīkojums
piedāvājam papildu aprīkojumu, kas ir pieejams pēc pieprasījuma:
Lūdzam iepriekš informēt iznomātāju par vēlmi iznomāt papildu aprīkojumu.

Automašīnas apdrošināšana
automašīnai ir veikta sekojoša apdrošināšanas: obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA)

Pašrisks
klienta pašrisks mikroautobusu bojājumiem ir EUR no 300,00 ( trīs simti EUR) Klienta pašrisks par automašīnas pilnu bojāeju vai zādzību ir 100% no a/m vērtības. Paša risks tiek piemērots divkāršā apmērā, ja zaudējumi radušies transportlīdzekļa zādzības gadījumā Krievijas, Baltkrievijas vai Ukrainas teritorijā.

Klienta paša risks netiek ieturēts, ja transportlīdzekļa bojājumā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā vainojama konkrēta cita – zināma trešā persona, kuras atbildība ir apdrošināta saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un kuras vainu apliecina kompetentas iestādes nolēmums vai saskaņotais paziņojums.

Sodi
sods par automašīnas dokumentu vai atslēgu nozaudēšanu – 250.00 EUR
Visi sodi par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti automašīnas lietošanas laikā, jāsedz Nomniekam.

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed