Tuvākie braucieni uz/no Eiropas

18.08 Latvija-Anglija
20.08 Anglija-Latvija

25.08 Latvija-Anglija
27.08Anglija-Latvija

1.09 Latvija-Anglija
3.09 Anglija-Latvija

8.09 Latvija-Anglija
10.09 Anglija-Latvija

15.09 Latvija-Anglija
17.09 Anglija-Latvija

22.09 Latvija-Anglija
24.09 Anglija-Latvija

Pieteikt braucienu

18.08 Latvija-Beļģija
20.08 Beļģija-Latvija

25.08 Latvija-Beļģija
27.08 Beļģija-Latvija

1.09 Latvija-Beļģija
3.09 Beļģija-Latvija

8.09 Latvija-Beļģija
10.09 Beļģija-Latvija

15.09 Latvija-Beļģija
17.09 Beļģija-Latvija

22.09 Latvija-Beļģija
24.09 Beļģija-Latvija

Pieteikt braucienu

18.08 Latvija-Dānija
20.08 Dānija-Latvija

25.08 Latvija-Dānija
27.08 Dānija-Latvija

1.09 Latvija-Dānija
3.09 Dānija-Latvija

8.09 Latvija-Dānija
10.09 Dānija-Latvija

15.09 Latvija-Dānija
17.09 Dānija-Latvija

22.09 Latvija-Dānija
24.09 Dānija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

18.08 Latvija-Nīderlande
20.08 Nīderlande-Latvija

25.08 Latvija-Nīderlande
27.08 Nīderlande-Latvija

1.09 Latvija-Nīderlande
3.09 Nīderlande-Latvija

8.09 Latvija-Nīderlande
10.09 Nīderlande-Latvija

15.09 Latvija-Nīderlande
17.09 Nīderlande-Latvija

22.09 Latvija-Nīderlande
24.09 Nīderlande-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

25.08 Latvija-Somija
26.08 Somija-Latvija

8.09 Latvija-Somija
9.09 Somija-Latvija

22.09 Latvija-Somija
23.09 Somija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

18.08 Latvija-Vācija
20.08 Vācija-Latvija

25.08 Latvija-Vācija dienvidi
27.08 Vācija-Latvija

1.09 Latvija-Vācija
3.09 Vācija-Latvija

8.09 Latvija-Vācija dienvidi
10.09 Vācija-Latvija

15.09 Latvija-Vācija
17.09 Vācija-Latvija

22.09 Latvija-Vācijas dienvidi
24.09 Vācija-Latvija

Pieteikt braucienu

Title

25.08 Latvija-Zviedrija
27.08 Zviedrija-Latvija

8.09 Latvija-Zviedrija
10.09 Zviedrija-Latvija

22.09 Latvija-Zviedrija
24.09 Zviedrija-Latvija

Pieteikt braucienu

Sūtītāja pienākumi
Sutījumā neievietot narkotiskas vielas, alkoholu, tabaku un izstrādājumus, medikamentus, medu, zelta un sudraba izstrādājumus, naudu. Brīdināt pārvadātāju par plīstošām lietām sūtījumā. Sniegt patiesu informāciju par sūtījumā esošām lietām un vērību.

Sūtītāja atbildība
Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par sūtījuma saturu, arī izmeklēšanas un kriminālprocesa, administratīvā procesa gadījumā.

Pārvadātāja atbildība
Piegādāt sūtījumu no sūtītāja adreses līdz saņēmēja adresei tā sākotnējā izskatā un sastāvā.

Pārvadātāja atbildība
Sūtījuma sabojāšanās, pazušanas gadījumā segt radušos zaudējumus sūtījuma pilnā vai daļējā apjomā, atkarībā no bojājuma lieluma, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed