Tuvākie braucieni uz/no Eiropas

23.03.23 Latvija-Anglija
25.03.23 Anglija-Latvija

30.03.23 Latvija-Anglija
1.04.23 Anglija-Latvija

6.04.23 Latvija-Anglija
8.04.23 Anglija-Latvija

13.04.23 Latvija-Anglija
15.04.23 Anglija-Latvija

20.04.23 Latvija-Anglija
22.04.23 Anglija-Latvija

27.04.23 Latvija-Anglija
29.04.23 Anglija-Latvija

4.05.23 Latvija-Anglija
6.05.23 Anglija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

23.03.23 Latvija-Austrija-Itālija
25.03.23 Itālija-Austrija-Latvija

30.03.23 Latvija-Austrija
1.04.23 Austrija-Latvija

13.04.23 Latvija-Austrija-Itālija
15.04.23 Itālija-Austrija-Latvija

20.04.23 Latvija-Austrija
22.04.23 Austrija-Latvija

27.04.23 Latvija-Austrija-Itālija
29.04.23 Itālija-Austrija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

23.03.23 Latvija-Beļģija
25.03.23 Beļģija-Latvija

30.03.23 Latvija-Beļģija
1.04.23 Beļģija-Latvija

6.04.23 Latvija-Beļģija
8.04.23 Beļģija-Latvija

13.04.23 Latvija-Beļģija
15.04.23 Beļģija-Latvija

20.04.23 Latvija-Beļģija
22.04.23 Beļģija-Latvija

27.04.23 Latvija-Beļģija
29.04.23 Beļģija-Latvija

4.05.23 Latvija-Beļģija
6.05.23 Beļģija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

23.03.23 Latvija-Dānija
25.03.23 Dānija-Latvija

30.03.23 Latvija-Dānija
1.04.23 Dānija-Latvija

6.04.23 Latvija-Dānija
8.04.23 Dānija-Latvija

13.04.23 Latvija-Dānija
15.04.23 Dānija-Latvija

20.04.23 Latvija-Dānija
22.04.23 Dānija-Latvija

27.04.23 Latvija-Dānija
29.04.23 Dānija-Latvija

4.05.23 Latvija-Dānija
6.05.23 Dānija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

23.03.23 Latvija-Nīderlande
25.03.23 Nīderlande-Latvija

30.03.23 Latvija-Nīderlande
1.04.23 Nīderlande-Latvija

6.04.23 Latvija-Nīderlande
8.04.23 Nīderlande-Latvija

13.04.23 Latvija-Nīderlande
15.04.23 Nīderlande-Latvija

20.04.23 Latvija-Nīderlande
22.04.23 Nīderlande-Latvija

27.04.23 Latvija-Nīderlande
29.04.23 Nīderlande-Latvija

4.05.23 Latvija-Nīderlande
6.05.23 Nīderlande-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

23.03.23 Latvija-Vācija
25.03.23 Vācija-Latvija

30.03.23 Latvija-Vācija
1.04.23 Vācija-Latvija

6.04.23 Latvija-Vācija
8.04.23 Vācija-Latvija

13.04.23 Latvija-Vācija
15.04.23 Vācija-Latvija

20.04.23 Latvija-Vācija
22.04.23 Vācija-Latvija

27.04.23 Latvija-Vācija
29.04.23 Vācija-Latvija

4.05.23 Latvija-Vācija
6.05.23 Vācija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

Title

23.03.23 Latvija-Zviedrija
25.03.23 Zviedrija-Latvija

6.04.23 Latvija-Zviedrija
8.04.23 Zviedrija-Latvija

20.04.23 Latvija-Zviedrija
22.04.23 Zviedrija-Latvija

4.05.23 Latvija-Zviedrija
6.05.23 Zviedrija-Latvija

Pieteikt pakalpojumu

Sūtītāja pienākumi
Sutījumā neievietot narkotiskas vielas, alkoholu, tabaku un izstrādājumus, medikamentus, medu, zelta un sudraba izstrādājumus, naudu. Brīdināt pārvadātāju par plīstošām lietām sūtījumā. Sniegt patiesu informāciju par sūtījumā esošām lietām un vērību.

Sūtītāja atbildība
Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par sūtījuma saturu, arī izmeklēšanas un kriminālprocesa, administratīvā procesa gadījumā.

Pārvadātāja atbildība
Piegādāt sūtījumu no sūtītāja adreses līdz saņēmēja adresei tā sākotnējā izskatā un sastāvā.

Pārvadātāja atbildība
Sūtījuma sabojāšanās, pazušanas gadījumā segt radušos zaudējumus sūtījuma pilnā vai daļējā apjomā, atkarībā no bojājuma lieluma, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed