Tuvākie braucieni uz/no Eiropas

13.05 Latvija-Dānija
14.05 Dānija-Latvija

20.05 Latvija-Dānija
21.05 Dānija-Latvija

27.05 Latvija-Dānija
28.05 Dānija-Latvija

3.06 Latvija-Dānija
4.06 Dānija-Latvija

10.06 Latvija-Dānija
11.06 Dānija-Latvija

Pieteikt braucienu

13.05 Latvija-Anglija
14.05 Anglija-Latvija

20.05 Latvija-Anglija
21.05 Anglija-Latvija

27.05 Latvija-Anglija
29.05 Anglija-Latvija

3.06 Latvija-Anglija
5.06 Anglija-Latvija

10.06 Latvija-Anglija
12.06 Anglija-Latvija

Pieteikt braucienu

13.05 Latvija-Austrija
14.05 Austrija-Latvija

20.05 Latvija-Austrija
21.05 Austrija-Latvija

27.05 Latvija-Austrija
28.05 Austrija-Latvija

3.06 Latvija-Austrija
4.06 Austrija-Latvija

10.06 Latvija-Austrija
11.06 Austrija-Latvija

17.06 Latvija-Austrija
18.06 Austrija-Latvija

30.06 Latvija-Austrija
1.07 Austrija-Latvija

Pieteikt braucienu

13.05 Latvija-Somija
14.05 Somija-Latvija

20.05 Latvija-Zviedrija
22.05 Zviedrija-Latvija

27.05 Latvija-Somija
29.05 Somija-Latvija

3.06 Latvija-Zviedrija
5.06 Zviedrija-Latvija

10.06 Latvija-Somija
12.06 Somija-Latvija

4Pieteikt braucienu

13.05 Latvija-Nīderlande
14.05 Nīderlande-Latvija

20.05 Latvija-Nīderlande
21.05 Nīderlande-Latvija

27.05 Latvija-Nīderlande
28.05 Nīderlande-Latvija

3.06 Latvija-Nīderlande
4.06 Nīderlande-Latvija

10.06 Latvija-Nīderlande
11.06 Nīderlande-Latvija

Pieteikt braucienu

13.05 Latvija-Beļģija
15.05 Beļģija-Latvija

20.05 Latvija-Beļģija
22.05 Beļģija-Latvija

27.05 Latvija-Beļģija
29.05 Beļģija-Latvija

3.06 Latvija-Beļģija
5.06 Beļģija-Latvija

10.06 Latvija-Beļģija
12.06 Beļģija-Latvija

Pieteikt braucienu

13.05 Latvija-Vācija
14.05 Vācija-Latvija

20.05 Latvija-Vācija
21.05 Vācija-Latvija

27.05 Latvija-Vācija
28.05 Vācija-Latvija

3.06 Latvija-Vācija
4.06 Vācija-Latvija

10.06 Latvija-Vācija
11.06 Vācija-Latvija

Pieteikt braucienu

Title

Sūtītāja pienākumi
Sutījumā neievietot narkotiskas vielas, alkoholu, tabaku un izstrādājumus, medikamentus, medu, zelta un sudraba izstrādājumus, naudu. Brīdināt pārvadātāju par plīstošām lietām sūtījumā. Sniegt patiesu informāciju par sūtījumā esošām lietām un vērību.

Sūtītāja atbildība
Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par sūtījuma saturu, arī izmeklēšanas un kriminālprocesa, administratīvā procesa gadījumā.

Pārvadātāja atbildība
Piegādāt sūtījumu no sūtītāja adreses līdz saņēmēja adresei tā sākotnējā izskatā un sastāvā.

Pārvadātāja atbildība
Sūtījuma sabojāšanās, pazušanas gadījumā segt radušos zaudējumus sūtījuma pilnā vai daļējā apjomā, atkarībā no bojājuma lieluma, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed